Välkomna till
S/Y Anniara

Anniara


AIS kontra Position


Fliken "Position", är positionsangivelser som vi sänder med hjälp av vår kortvågsradio ca kl 18.00 UTC varje dag som vi är i rörelse. Detta går att sända oavsett var vi är i världen.


AIS, är ett system baserat på VHF-teknik och är i huvudsak till för att fartyg skall kunna se varandras kurs och fart i närområdet. Räckvidden är beroende på hur högt över vattnet antennen sitter, eftersom det är s.k. markvågor är räckvidden oftast ca 20-40 Nm. De fartyg som syns ex på www.marinetraffic.com plockas upp av landbaserade stationer och det krävs då att man inte är för långt ifrån en sådan station. Dessa landbaserade sköts av frivilliga och täckningen är därför inte 100 % detta är anledningen till att vi ex försvinner ibland vid kuster och oftast när man kommer en bit från kusten


Fliken "Vår AIS-sida", är en direktlänk till Anniaras AIS-uppgifter där kan man hitta alla uppgifter om Anniara gällande AIS-utsändning.


Fliken "Alla AIS-båter", är en direktlänk till www.marinetraffic.com som visar alla AIS-båtar som är inom täckningsområde.

Bild

  Produced by Einefors

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!