Välkomna till
S/Y Anniara

Anniara


Montering manlucka


Hur man kan leverera nya båtar utan manlucka på dieseltanken är för mig en gåta. Efter att ha fått byta filter på semestern på grund av hackande motor så beslöt vi att rengöra tanken. För att kunna göra detta effektivt, så beslöt vi att montera en manlucka. Efter rekommendation så fastnade vi för Kronobryggans lucka. Vi vill poängtera att detta inte är en heltäckande monteringsanvisning utan ger en fingervisning över hur det går till. Med manluckan följer en av de bästa monteringsanvisningarna vi sett.
Den medföljande mallen tejpades på tanken i främre vänstra hörnet sett i båtens längdriktning. Tyvärr fick vi såga ur lite i botten på stuvfacket för att komma åt och borra, detta skall byggas igen omgående.
Med mallen på plats borrades 2,5 mm styrhål.

Tipsbild

Därefter borrades 3 hål upp och locket hölls på plats av maskinskruv. Efter att ha kontrollerat att styrhålen stämde borrades samtliga hål upp. Borrspånen kom upp som fina spiraler och var lätta att ta hand om.

Tipsbild

En 100 mm hålsåg användes för att ta upp det stora hålet. Vi körde hålsågen nästan igenom och skar sista biten med en vass kniv för att undvika spån i tanken.

Tipsbild

För att tömma den sista dieseln användes en pump som sätts på borrmaskinen, finns att köpa på Biltema. Efter tömning av dieseln så torkades tanken ur.

Tipsbild

På bilden syns när den undre metallringen med tillhörande packning har klämts fast med hjälp av att bultarna drogs.

Tipsbild

Här syns den färdiga manluckan monterad.

Tipsbild
Bild

  Produced by Einefors

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!