Välkomna till
S/Y Anniara

Anniara


Roderlager


Vår båt har nu färdats lite drygt 6000 Nm och ett visst glapp i sidled har börjat märkas på roderaxeln
Efter att studerat problemet och även fått tips muntligen så beslöt vi att montera Jefas roderlager.
På Jefas hemsida www.jefa.com finns ritningar till ett stort antal båtar när det gäller dimensioner på roderlager.
När rodret skall plockas bort så avlägsnas först styrningen. Detta görs enklast bakom babords akterkarbin och då är det 2 st 8 mm sexkantsskruvar som håller fast styrningen. Om man har standard autopilot så skall ändlägesgivaren lossas och det görs enklast på styrbords sida. Därefter lossas muttern på toppen av rodret, därefter sänks det ned. Tänk på att rodret är tungt så man bör vara 3 personer vid demontering och montering av rodret.

Tipsbild

Både det undre och övre lagret tages ut genom att ställa lagren på högkant och sedan dra dem neråt. Vårt undre lager fick vi dra ut med ett snöre medan det övre gick att plocka ut med fingrarna.

Tipsbild

På bilden ses de gamla lagren som mer korrekt kanske skall benämnas som nylonbussningar.

Tipsbild

Monteringen av de nya lagren gjordes omvänt och även där var det perfekt att vara 3 personer. På bilden syns de nya lagren och om ni studerar bilden på de gamla och nya lagren så ser man tydligt skillnaderna i konstruktionen.
Den första känslan när man kände på styrningen var att den tidigare trögheten var försvunnen och därmed bör roderkänslan öka vid segling. Glappet i sidled försvann också. Sammanfattningsvis så borde Bavariabåtarna vara utrustade med denna typ av lager från början.

Tipsbild
Bild

  Produced by Einefors

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!