Välkomna till
S/Y Anniara

Anniara


Lucka i förpiken


För att på ett smidigt sätt utnyttja det stora utrymmet under kojen i förpiken beslutade vi att ta upp en lucka i skottväggen under kojen. Vi satte maskeringstejp och märkte upp luckans storlek på denna. Därefter borrades ett hål i varje hörn. Hålen borrades från utsidan med tanke på fläkningsrisken när borret går igenom.

Tipsbild

Därefter sågades luckan ut. Vi använde en elektrisk sticksåg och sågade mellan borrhålen, från hörn till hörn. Vi sågade från baksidan för att undvika fläkning.

Tipsbild

Öppningen kläddes in med vinkellister i mahogny som slipades ner så att de motsvarade tjockleken på skottväggen. Därefter fernissades listerna. Genom att öppningen kläddes in med vinkellister så måste luckan sågas ner motsvarande tjocklek. Detta gjordes med en cirkelsåg med fin klinga.

Tipsbild

För att göra utrymmet mer användbart la vi i durkar. Stöd skruvades i främre och bakre skottet. Bilden visar de bakre stöden för durkarna skruvade i skottväggen samt förstärkningen (ramen) runt hålet för luckan på insidan. Ramen sticker ut 10 mm i lucköppningen för att ge stöd åt luckan.

Tipsbild

Bilden visar den de främre stöden för durkarna.

Tipsbild

Durkarna delades på 2 enheter och en mindre lucka togs upp för att man ska kunna komma åt givarna till instrumenten.

Tipsbild

Alltihop behandlades med topcoat för att få en hållbar och slitstark yta.

Tipsbild

Sist monterades ett ventilationsgaller och två snäpplås på luckan

Tipsbild
Bild

  Produced by Einefors

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!